pondělí 22. ledna 2018

Dotační programy Jihomoravského kraje na rok 2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že Jihomoravský kraj vyhlásil na rok 2018 dva dotační programy týkající se oblasti využití volného času dětí a mládeže. Jedná se o tradiční Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže a dále dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji. Dotační programy jsou zveřejněny na www.kr-jihomoravsky.cz, sekce granty a dotace – dotační portál JMK – dotační oblasti – vzdělávání, sport a volný čas. Sběr žádostí o dotaci se uskuteční ve lhůtě od 12.2. – 28.2.2018.