sobota 16. prosince 2017

Ceny Přístav za rok 2017 byly předány


                                                      

ČRDM udělila 30. listopadu pět svých tradičních ocenění těm, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Setkání s laureáty se odehrálo v rámci neformálně komponovaného večera v magickém prostředí Pražské křižovatky.

Cenu Přístav 2017 v podobě ručně broušené „trosečnické“ láhve obdrželi:
Mgr. et Mgr. Dana Prudíková  náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů na MŠMT.
Vlasta Vasková  vedoucí školní jídelny při ZŠ v Hrádku a zastupitelka města Hrádek.
Mgr. Miroslav Hrdina  vedoucí Odděleni mládeže, tělovýchovy a sportu na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Josef Šusta  statutár a společník ve společnostech NOPROSU s.r.o. a Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. Zastupitel města Varnsdorf.
Tiskárna Printo, spol. s r.o.
Všem nositelům této ceny gratulujeme! 

Laureáti Ceny Přístav 2017 (zleva): Stáňa Kantorová (převzala cenu za Tiskárnu Printo), Josef Šusta, Dana Prudíková, Miroslav Hrdina a Vlasta Vasková (foto Marek Krajči)