úterý 13. června 2017

Novinky pro všechny pořadatele táborů v letošním roce

V letošním roce začaly platit novinky týkající se provozování letních táborů, které by jistě měl znát každý, kdo s tím má něco do činění!
Mezi novinky, které jistě každý přivítá, patří například prodloužení platnosti posudků o zdravotní způsobilosti vedoucích - tedy fyzických osob činných při zotavovací akci , a to na dva roky. Dobrou zprávou je také skutečnost, že díky novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví již není třeba mít tábor nahlášený u nejbližšího lékaře - pediatra.
Sankce hrozí v případě případě účasti dítěte na táboře, které nemá za sebou povinné očkování. Dle zákona může být vedoucí tábora, který takové dítě přijal,  sankcionován pokutou až 30 000,- Kč.
Před konáním tábora je také důležité vědět, zda stojí místo tábora v záplavové zóně. Nově je možné postavit tábor i na zemědělských pozemcích.

Podrobné informace o změnách k lepšímu i o změnách, které můžou život vedoucím a pořadatelům trochu zkomplikovat se dočtete např. zde.