úterý 17. ledna 2017

Jihomoravský kraj vyhlásil dotace na rok 2017!

Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlásil dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji" určený pro neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností. Příjem žádostí je stanoven v termínu 1.3. - 3.4. 2017. Více informací se dočtete na webových stránkách JMK - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

Další dotační program "Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017" je určen na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven a na nákup movitých věcí určených na vybavení táborových základen a kluboven. Příjem žádostí je v termínu 14.2. - 28.2. 2017. Více na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2017