čtvrtek 24. listopadu 2016

Úspěch Krajského parlamentu dětí a mládeže JMK v Praze

Ve dnech  18. až  21. listopadu 2016 se  v Praze uskutečnilo již 19. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM). Hlavním tématem letošního zasedání byla Evropská unie  a MY. Zasedání se v hojném počtu zúčastnili i zástupci z Jihomoravského kraje, kteří si nenechali ujít workshopy na dané téma a také diskuzi s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem. 

Součástí zasedání byly volby do rady a předsednictva NPDM, díky kterým se do rady probojoval  2. místopředseda Krajského parlamentu dětí a mládeže JMK Robin Němec a do předsednictva pak Adrian Drozdek z brněnského parlamentu. Robin Němec byl zvolen také 2. místopředsedou NPDM. Zvoleným zástupcům náleží velká gratulace!


A na závěr je třeba zmínit, že 
Krajský parlament dětí a mládeže Jihomoravského kraje se stal certifikovaným parlamentem, za což jsme velmi rádi, protože Jihomoravská rada dětí a mládeže je jednou z organizací podporujících činnost parlamentu.