čtvrtek 20. října 2016

Konference k neformálnímu vzdělávání proběhne již v listopadu!

Česká rada dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 10. listopadu 2016 konferenci věnovanou problematice neformálního vzdělávání a jeho uznávání.
Konference je určena především statutárním zástupcům orgánům a osobám, které jsou zodpovědné za vzdělávání.
Své příspěvky zde budou prezentovat ředitel Odboru pro mládež MŠMT , který zmíní možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání z pohledu MŠMT a uznání vedoucího jako pedagogické kvalifikace. Otázky praktických cest k uznávání včetně dokumentace a certifikátu shrne ve svém příspěvku Mgr. Palánová z Národního ústavu pro vzdělávání, prezentace výstupů projektů v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví bude hlavní náplní příspěvku předsedy ČRDM Ing, Aleše Sedláčka. 

Všechny podrobnosti ke konferenci se dočtete zde: Konference k neformálnímu vzdělávání.