neděle 2. října 2016

Co přináší nový občanský zákoník neziskovým organizacím?

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje zve všechny zájemce na seminář

"Dopady nového občanského zákoníku na NNO v teorii a (hlavně) v praxi".

Seminář se koná ve čtvrtek 6.října 2016 od 15 do 18 hodin v prostorách Masarykovy univerzity, Komenského nám. 2, Brno, místnost č. 257, 2.NP .

Jak mají vypadat stanovy a jiné zakladatelské listiny NNO podle nové právní úpravy? A jak další dokumenty organizace (jednací řád, účetní závěrka atd.)? Jak je to s odpovědností členů (nejen) statutárních orgánů? A jak je to s odměňováním statutárních orgánů?  Odpovědi nejen na tyto otázky, ale i informace o elektronické evidenci tržeb a další problematice týkající se nestátních neziskových organizací se dozvíte právě na tomto semináři. 

Přihlášky zasílejte co nejdříve na info@annojmk.cz, protože počet míst je omezen. Seminář je díky podpoře MMR a JMK bezplatný.