pondělí 5. září 2016

Uzávěrka žádostí pro investiční projekty pro rok 2017 bude již na konci listopadu 2016!

V minulém týdnu se sešli zástupci členských organizací ČRDM s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT Michalem Urbanem a diskutovali o podpoře investičních programů pro rok 2017. Na základě podnětů z organizací se odbor pro mládež snaží upravit harmonogram pro podporu investičních programů pro rok 2017.

Rádi bychom Vás proto upozornili, že uzávěrka žádostí v investičních programech na rok 2017 bude v letošním roce již na konci listopadu 2016. Jedná se o výrazný předstih v podávání žádostí oproti letošnímu roku, kdy byla uzávěrka stanovena až na leden 2016. Za posunutím termínů stojí snaha odboru pro mládež poskytnout dotace v dřívějším termínu tak, aby neohrozil jednotlivé stavby. Prosím, naplánujte si proto přípravu programů s dostatečným předstihem. Sledujte rovněž stránky odboru pro mládež http://www.msmt.cz/mladez, kde bude zveřejněno aktuální znění podpory investic na rok 2017, případné termíny seminářů apod.