úterý 27. září 2016

Semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO v letech 2017 - 2020!

Přihlaste se na říjnové termíny seminářů k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO pro roky 20172020, 5. 10. (Praha) a 6. 10. (Ostrava)!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro roky 20172020. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Více se dočtete na webových stránkách ČRDM :