pondělí 22. srpna 2016

Zapojte se do soutěže Duhové střípky!

Hledáte pro svůj oddíl aktivity spojené s ekologickou výchovou? Hnutí Brontosaurus pořádá celoroční ekovýchovnou soutěž Duhové střípkySe svým oddílem, a je lhostejno z jaké organizace jste, se můžete zapojit téměř ihned!Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Aktivity předkládané v jednotlivých zadáních soutěže by tak měly jít lehce včlenit do her, ale i do dlouhodobějšího vnitřního programu, který si mnoho oddílů vytváří. Vždyť tvůrci Duhových střípků jsou sami aktivními vedoucími.
Soutěž je organizována korespondenční formou. Základní úkoly plní celé oddíly či družiny, velký důraz je však kladen také na zapojení jednotlivých členů formou speciálních úkolů pro jednotlivce. Každý ročník i každé kolo soutěže je jinak tematicky zaměřeno, přičemž jednotlivá témata jsou vždy dopředu oznámena ještě před zahájením nového ročníku. Vyhodnocování probíhá průběžně v jednotlivých etapách, aby byla zaručena patřičná motivace účastníků i napětí z průběhu celé soutěže.
Podrobnosti najdete na   http://brdo.brontosaurus.cz/duhove-stripky.