neděle 26. června 2016

Máme za sebou první kolo iniciativ mládeže!


I přesto, že rozjezd letošního ročníku iniciativ mládeže byl poněkud zdlouhavý a do poslední chvíle nejistý, díky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a také díky dotacím z Jihomoravského kraje, máme nakonec první kolo projektu úspěšně za sebou!

Neformální skupinky mladých lidí se s chutí pustily do realizace svých snů a nápadů. Díky jejich nadšení, a také rychlosti s jakou zareagovali na výzvu k účasti na projektu, bylo zaregistrováno 23 nápadů. Z těchto nápadů vzešlo 18 projektů, které mladí lidé obhajovali na půdě krajského úřadu před komisí složené ze zástupců kraje, pořádající organizace a řad studentů.
Zhostili se toho s grácií a nadšením a za to si zaslouží náš obdiv a velkou pochvalu!

Informace o všech projektech, které se postupně uskuteční, pozvánky, letáčky i fotky z uskutečněných akcí budou k dispozici na našich webových stránkách, a také na facebooku:
https://www.facebook.com/Ml%C3%A1de%C5%BE-kraji-Jihomoravsk%C3%BD-kraj-724047951050003/