pondělí 9. května 2016

Zapojte se do studie ČRDM a MŠMT na téma tábory dětí a mládeže v ČR

ČRDM realizuje ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mapující studii na téma „tábory dětí a mládeže v ČR“.

Cílem je lépe porozumět vývoji v této oblasti a zprostředkovat reálná data, která dále napomohou lepší propagaci a informovanosti pro veřejnost, stejně jako pro hodnocení Státní koncepce na podporu mládeže 2014  2020 a podporu táborů v rámci státní politiky mládeže.

Dotazník existuje ve dvou verzích, vyberte si prosím tu, která více odpovídá Vašemu charakteru:
1. Pro menší organizace, pobočné spolky, střediska volného času, domy dětí a mládeže, informační centra mládeže a soukromé subjekty pořádající tábory na komerční bázi: http://web2.i-dotaznik.cz/578938/lang-cs
2. Pro ústředí velkých spolků či realizátorů velkého množství táborů: http://web2.i-dotaznik.cz/685521/lang-cs

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na tabory@crdm.cz

Předem Vám děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku NEJPOZDĚJI do 23. května 2016.