pondělí 25. dubna 2016

Evropský týden udržitelného rozvoje se uskuteční i v roce 2016. Registrovat své aktivity můžete již nyní.

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají.

                                              
Jednotlivé aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat i komunitní sdružení, neziskové organizace a jednotliví občané a občanky. Zapojit se mohou projekty, které se tematicky zabývají alespoň jedním pilířem udržitelného rozvoje (ať už sociálním, environmentálním nebo ekonomickým) a nejsou čistě komerční aktivitou.