středa 2. března 2016

Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - dotační program

Dne 26. ledna 2016 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program vyhodnocení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ (čj. MSMT-671/2016-2).
Vyhlášení dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“
Tabulku podpory jednotlivým krajům najdete zde.
Díky tomuto programu se budou v roce 2016 realizovat jednotlivé krajské výzvy, ve kterých bude možné podpořit NNO pracující s dětmi a mládeží na krajské úrovni.
Tabulka krajských výzev bude průběžně doplňována; najdete ji zde:http://www.msmt.cz/mladez/podpora-na-krajske-urovni

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016, odkaz najdete zde;