neděle 7. února 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 – možnost oprav

V souvislosti s formální kontrolou žádostí, podaných do programu Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016 bylo zjištěno, že některé organizace mylně zařadily dokumenty organizace (Stanovy, výroční zprávu, potvrzení samosprávy) do „připojených souborů k projektu“, a ne k „dokumentům organizace“, kam tyto materiály patří. Kontrolu a správné zařazení výše uvedených souborů je nutné učinit co nejdříve, nejpozději do 15. 2. 2016!

Dále v souvislosti s povinností uvést název spolku do souladu s novým Občanským zákoníkem je nutné název změnit i v Informačním systému pro mládež ISPROM, v profilu organizace, rovněž do 15. února 2016 (mj. i z důvodu poskytnutí aktuálních údajů pro tisk rozhodnutí o přidělení dotace).