čtvrtek 4. února 2016

Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů

Vzdělávací centrum Jihomoravské krajské organizace Pionýra vyhlásilo akreditované školení Hlavního vedoucího dětského tábora. Školení proběhne v termínu 10. – 13. 3. 2016. Takže je nejvyšší čas se přihlásit!


Obsah kurzu: 
Kurz nabízí možnost získat rady a informace nezbytné pro přípravu a provoz tábora. Z právního hlediska vysláním pracovníků na školení splní provozovatel tábora klauzuli "poučení osoby pro výkon funkce".
Program akreditovaného školení dle MŠMT:
- zdravotnické zabezpečení a hygiena na LT
- právo, bezpečnost, ochrana zdraví
- obsah činnosti
- program, celotáborové hry, beseda a dotazy do vyčerpání účastníků a lektorů
- hospodaření na táborech
- práce s dětmi se SVP

Účastníci po závěrečném testu obdrží potvrzení o získání příslušné kvalifikace.
Cena pionýr: 500,- Kč
Cena ostatní: 750,- Kč
Podmínka účasti: 
Účastníci školení musí u prezence předložit: 
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
- potvrzení PS nebo vysílající organizace o tříleté praxi práce s dětmi na LT 
- zdravotní způsobilost k výkonu funkce potvrzená ošetřujícím lékařem 
- věk účastníka musí být minimálně 21 let v době zahájení tábora 

Součástí školení je domácí úkol v podobě písemné práce. 

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 
Jedná se o příspěvek z činnosti na téma:
TÁBOROVÁ NEJ...; (cokoliv, co máte na táboře nej...;) 

Písemnou práci v rozsahu minimálně 1 stránky A4 s obrázkem zašlete na adresu klubko@jmpionyr.cznejpozději do 3. 3.2016 ve formátu doc/docx. Maximální velikost písma 12, řádkování 1,5. 
Písemná práce bude součástí Sborníku k letní činnosti a bude zveřejněn na webu JmKOP. Nezapomeňte uvést své jméno, organizaci či organizační jednotku.

Další informace: 
Prezence: čtvrtek 10. 3. 2016 v 17,30 na Údolní (čtvrteční školení začíná v 18,00)

Organizační pokyny:
Školení probíhá ve čtvrtek 18 - 21, pátek 18 - 21, sobota 9 - 20,00, neděle 9 - 15,00 (tyto časy jsou orientační, upřesní se na školení)
- V průběhu školení se domluvíme na termínu závěrečných zkoušek.
- Ubytování možné na Údolní 58a za 60,- /noc (vlastní spacák a karimatku). Nutno nahlásit předem.
- Příjezd možný ve čtvrtek od 17,00 hod.
- Přihlášky do 3. 3. 2015 - přes tento přihlašovací systém Klubka

V případě, že nebudete moci kurz absolvovat v daném termínu a jste již přihlášeni, odhlaste se prosím, co nejdříve, ať mají možnost jiní zájemci. 

Přihlášení včetně uhrazení účastnického poplatku do 3. 3. 2016. Po tomto datu příplatek 25%.

Chcete-li vystavit fakturu na platbu účastnického poplatku, musíte tuto skutečnost nahlásit předem na adresu george@jmpionyr.cz!!!!!

V ceně kurzu je občerstvení, studijní materiál, lektorné.