neděle 7. února 2016

ČRDM podepsala Memorandum o spolupráci s Českými drahami. Členové ČRDM mohou jezdit vlakem s 5% slevou!

Po dlouhém jednání se zástupcům ČRDM podařilo podepsat Memorandum o spolupráci mezi ČRDM a Českými drahami. Vleklá jednání, která začala téměř před rokem u ministra dopravy pana Dana Ťoka, jsou u konce. Díky stvrzené spolupráci ČD nabídly členům ČRDM slevu 5% na veškeré vnitrostátní jízdné (nad rámec běžných slev). Slevu lze uplatnit při nákupu jízdenek přes eShop Českých drah na adrese https://www.cd.cz/eshop/ a platbu jízdného kartou online. Slevu může využít každá členská organizace ČRDM, její pobočné spolky, krajské rady a jejich členové.
V e - shopu ČD si každá organizace (každý pobočný spolek) vytvoří vlastní registraci a následně může nakupovat levnější jízdné. Sleva se vztahuje na jízdné, které je spojené s činností organizací, oddílů, středisek, skupin, kmenů apod. Registrace do eShopu ČD probíhá ve 2 krocích a to registrace fyzické osoby a následné rozšíření na právnickou osobu, IČ vaší organizace, pobočného spolku apod. Pro užití slevy budeme využívat program „ČD Firmám“, který však Memorandum o spolupráci upravuje, především z něj odstraňuje nesmyslné sankce při porušení pravidel. Registrace je však totožná a je třeba do programu ČD Firmám vstoupit. Pracovníci ČD pak dle zaslaných seznamů ověří, že se jedná o organizaci, která má na slevu nárok a registraci potvrdí. Poté budete mít již možnost nakupovat přes eShop ČD se slevou. Pro nákup je možné rovněž užívat aplikaci pro mobilní telefon. Přesný popis registrace naleznete na adrese: http://crdm.cz/download/mailing/20160205/registrace-do-eShopu-CD.pdf

Podepsané Memorandum obsahuje i důležitou pasáž o respektování grafického manuálu Českých drah a využití loga ČD v případě použití informací o celé slevové akci na vašich webových stránkách, v časopisech apod. Prosíme proto, abyste při šíření informace o celé akci respektovali odstavec 9.8 memoranda:

Česká rada dětí a mládeže a její členské organizace se zavazují seznámit své členy s nabídkou ČD a jejím užitím, řádným používáním názvu obchodní firmy ČD a/nebo názvu jejich produktů, služeb apod. v souladu s obsahem Memoranda a s pravidly ČD viz www.ceskedrahy.cz, sekce tiskové centrum  Loga skupiny ČD. Porušení povinností stanovených v tomto odstavci ze strany České rady dětí a mládeže nebo jejích členských organizací je považováno za podstatné porušení Memoranda a organizaci bude zrušen uživatelský účet s okamžitou platností.

Celé Memorandum o spolupráci na vyžádání zájemcům zašleme.


Organizace, které mají pobočné spolky nebo své členské organizace (týká se i krajských rad), žádáme o urychlené dodání seznamu pobočných spolků / členských organizací a jejich IČ, abychom je mohli co nejdříve poskytnout Českým drahám a nic tak již nebránilo nakupování levnějšího jízdného.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na sekretariat@crdm.cz.