čtvrtek 28. ledna 2016

Dotační programy Jihomoravského kraje


Jihomoravský kraj vyhlásil na rok 2016 dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže. Informace naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Granty a dotace. Žádosti o dotaci se přijímají v termínu od 15.2.-9.3.2016. 
Dále Jihomoravský kraj připravil přehled krajských dotačních programů s názvem  Dotační programy pro obce a NNO v území Jihomoravského kraje v roce 2016. Přehledný dotační katalog, který by měl příjemcům dotace pomoci lépe se orientovat ve vyhlášených programech, je ke stažení na portálu Jihomoravského kraje na adrese: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168627&TypeID=1.