neděle 20. prosince 2015

Změnili jste již název vaší neziskovky ve spolkovém rejstříku?

1. 1. 2016 se blíží… Nezapomněli jste, že vaše organizace má za necelý měsíc  tedy do 1. 1. 2016  změnit svůj název podle požadavků nového občanského zákoníku (dále jen OZ)? To se týká zejména bývalých občanských sdružení, která se účinností OZ stala spolky.
Pokud Vás změna názvu teprve čeká, můžete si stáhnout podrobný materiál, jak na to. Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ…

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:
- do dvou let od účinnosti OZ  tj. do 1. 1. 2016  přizpůsobit svůj název požadavkům OZ
- do tří let od účinnosti OZ  tj. do 1. 1. 2017  přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je rejstříkovému soudu.

Podrobný návod, jak tyto povinnosti nejlépe splnit, najdete v obsáhlém textu Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku  shrnutí praktických informací, který pro Vás připravila Mgr. Alena Hájková a je k dispozici na adrese: http://noz.crdm.cz/dotaz/259-provedeni-zmen-zapisu-ve-spolkovem-rejstriku-shrnuti-praktickych-informaci