neděle 20. prosince 2015

"Vážení přátelé,

mám velkou radost z toho, že v našem kraji letos proběhlo opět tolik kvalitních, tradičních, ale i nových akcí a programů pro děti a mládež. To, že je zde nabídka volnočasových aktivit, které nejsou samoúčelné, ale přináší mladým lidem smysluplnou zábavu, vzdělání i hodnoty, je zásluha právě spousty nadšených a obětavých lidí působících v mnoha oraganizacích a sdruženích.

Chtěl bych vám tedy jménem Jihomoravské rady dětí a mládeže za vaši práci mnohokrát poděkovat. A do nového roku vám přeji, ať vám práce s dětmi a mládeží přináší stále dostatek radosti a uspokojení. A také vám samozřejmě přeji hodně pohody, zdraví a úspěchů v osobní životě.

Dalimil Toman, předseda Jihomravské rady dětí a mládeže"