neděle 23. srpna 2015

Vydejte se na stáž do Německa!

Hledá se sedm zájemců o dvanáctiměsíční dobrovolnou službu v Německu!

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem a PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen hledají od září 2015 (nebo i později) na jeden rok ještě sedm dobrovolníků nebo dobrovolnic z Česka pro dobrovolnické pobyty v Německu v rámci německého programu Federální dobrovolná služba (Bundesfreiwilligendienst).V rámci jednoroční zahraniční dobrovolnické mobility pracuje dobrovolník nebo dobrovolnice například s dětmi v mateřské škole, s lidmi se zdravotním postižením, se školáky ve výzkumné laboratoři, v nemocnici a dalších oblastech. Program funguje podobně jako známější program Erasmus+: Evropská dobrovolná služba a je pro účastníky zdarma. Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, strava, kapesné a pojištění. Podmínky účasti a vypsané pozice naleznete na adrese: https://www.scribd.com/collections/14494311/Paritatische-Freiwilligendienste-Sachsen
Přihlášky a dotazy prosím zasílejte paní Zuzaně Unčovské, DiS., tel. +420 475 216 684, Dobrovolnické centrum, o. s., Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, www.dcul.cz.