neděle 23. srpna 2015

Informační semináře k Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016–2020

Česká rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s MŠMT sérii 4 informačních seminářů, na kterých budou účastníkům představeny nové dotační programy, nový elektronický informační systém pro vkládání projektů a proběhne zde rovněž školení z projektové logiky. Bližší informace o seminářích a přihlašovací formuláře naleznete na adrese www.crdm.cz/seminare.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Nové programy s sebou přináší řadu změn. Jedná se například o zcela nové dělení programů, zavedení bodového systému hodnocení u programů č. 3 a 4, podávání žádostí v novém informačním systému s názvem ISPROM (zkratka informační systém pro mládež) apod. Odkaz na aktuální znění Programů naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/file/35415

Semináře jsou určeny pro zájemce z NNO. V případě organizací s pobočnými spolky je pak z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací, nikoliv jednotlivým pobočným spolkům.

Semináře proběhnou během září a října v Praze, Brně a Ostravě, konkrétně v termínech:

Praha, úterý 8. září 2015 (10.0013.00 hodin)  DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 (mapa: https://goo.gl/maps/cjCvt)
Brno, čtvrtek 10. září 2015 (13.3016.30 hodin)  SVČ Lužánky, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno  střed (mapa: https://goo.gl/maps/aNMvz)
Ostrava, úterý 29. září 2015 (14.0017.00 hodin)  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (mapa:https://goo.gl/maps/FsN3v)
Praha, sobota 3. října 2015 (10.0013.00 hodin)  DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8 (mapa:https://goo.gl/maps/cjCvt); sobotní termín bude otevřen pouze při minimálním počtu 15 zájemců

Bližší informace o jednotlivých seminářích včetně programu a přihlášení naleznete na adrese: www.crdm.cz/seminare. V případě dotazů k jednotlivým seminářům se prosím obracejte na Ondřeje Šejtku, e-mail ondrej.sejtka@crdm.cz, tel.: 211222861