středa 24. června 2015

Jak dosáhnout titulu Nestátní nezisková organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO) na udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“. Udělení tohoto titulu je uznáním dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže a zároveň určitou formou garance kvality činnosti této organizace.

Elektronický systém byl pro vkládání žádostí otevřen dne 15. 6. 2015 a bude uzavřen dne 15. 7. 2015 ve 13:00 hod. Podrobné informace o kritériích a podmínkách doručení žádostí je na stránkách MŠMT.

Kritéria i další podmínky podrobně představilo ministerstvo na informačním semináři 18. června 2015 v Evropském domě v Praze 1. Videozáznam ze semináře naleznete na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=NhoEAhEdHc0