úterý 12. května 2015

Zvolte osobnost neziskovky v roce 2015!

Asociace nestátních neziskových organizací jihomoravského kraje vyhlašuje 1. ročník ankety
"Osobnost nestátního neziskového sektoru Jihomoravského kraje 2015"!

Anketa je určena všem, kteří ve svých nestátních neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale mnohdy se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. Bez jejich obětavosti si nelze představit péči o seniory, práci s dětmi, činnost v kulturní oblasti i sportu. Bohatě přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné obyvatele našeho Jihomoravského kraje, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení.

Své nominační příspěvky můžete zasílat prostřednictvím nominačního formuláře, který najdete na webové adrese www.osobnostnnojmk.cz, do 30. 6. 2015.