středa 6. května 2015

Zlatý list na Moravě

V sobotu 16.května 2015 se na Centru ekologické výchovy Dúbrava Hodonín koná krajské kolo tradiční přírodovědno - ochranářské soutěže pro děti Zlatý list .
Soutěž celorepublikově organizuje Český svaz ochránců přírody a spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Krajské kolo pořádá Hnutí Brontosaurus Podluží za podpory Ekocentra Dúbrava a ZOO Hodonín. Soutěž je určena všechny kolektivy dětí - oddíly, kroužky, zájmové útvary, atd. z nejrůznějších organizací, škol či školských zařízení. 
Děti si zde mohou porovnat své znalosti, prezentovat svou činnost v přírodě a pro přírodu, setkat se s podobně zaměřenými kamarády. Na vítězné týmy čekají nejen hezké ceny, ale i postup do celostátního kola soutěže.
Všechny potřebné informace najdete v příloze a na webu soutěže. 
Zájemci nechť se hlásí na e-mail: dalimil.toman@brontosaurus.cz do 12. 5. 2015. Možnost přespání a doprovodný program zajištěny.
Dotazy na organizační věci a informace ke stezce směřujte na Ivu Uhrovou na e-mail: ivauhrova@seznam.cz.Další informace se dočtete na http://www.zlatylist.cz/.