pondělí 13. dubna 2015

Pražská Národní galerie otevírá stálé expozice pro mladé zdarma!

     
Národní galerie v Praze otevírá zcela zdarma svoje stálé expozice pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let.Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupenky za tuto část návštěvníků uhradí.
Národní galerie v Praze otevírá stálé expozice pro mladé zdrama!

Nulové vstupné se vztahuje jak na české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví v období od dubna do prosince 2015.
„Dlouhodobým cílem Národní galerie v Praze je zpřístupnit výtvarné umění v maximální možné míře veřejnosti – například po vzoru světových muzeí v Londýně nebo Washingtonu. Nyní se nám tento cíl ve spolupráci s Komerční bankou daří přivádět k životu. Chtěli bychom, aby se sledování výtvarného umění stalo pro mladou generaci samozřejmou součástí jejich kulturního života,“ uvedl Jiří Fajt, generální ředitel Národní Galerie v Praze.
Národní galerie otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Více informací o expozicích najdete na webové stránce www.ngprague.cz.