pondělí 13. dubna 2015

Nadace Partnerství vyhlašuje grant na výsadbu stromů!

Máte chuť udělat něco užitečného pro životní prostředí kolem nás? Co třeba tím, že vysadíte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám. 


Grantová uzávěrka | 28. května 2015
Příjemce | obce, spolky, školy a další organizace
Maximální výše grantu | 30.000 Kč
V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů – lípy, duby, javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace. Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.