pondělí 23. března 2015

Zapojte se do pátého ročníku "Kecejme do toho"!

Do projektu se mohou zapojit skupiny mladých lidí. Podmínkou je, aby skupinu tvořili čtyři lidé z jednoho města, a to mladí ve věku 13 až 26 let, z nichž minimálně jeden musí být starší 18 let. Celkem hledáme 6 skupin ze 6 různých měst.Co se týče probíraných témat, toto pole je zcela otevřené. Jediným stanoveným tématem je „Smysl a význam participace“. Další podněty vyvstanou ze zahajovací party projektu, dále se o nich bude hlasovat v anketě na webu a vybraná témata si pak účastníci mezi sebou rozeberou a zpracují.

Cílem projektu je kompletně vyškolit účastníka v tom, jak zorganizovat diskuzi. Během dvou víkendových setkání účastníci zjistí, jaká je role moderátora, kam se obrátit, když potřebuji prostory pro diskuzi či jak vhodně vybrat hosta. Zároveň budou mít možnost se na cokoliv zeptat a probrat veškeré aspekty chystané diskuze se zkušenými organizátorkami. Tato setkání proběhnou v termínu 10.12. 4. a 8.10. 5. 2015. V červnu pak následně zorganizují diskuzi jako výstup své práce.

Účastníci se zdokonalí v sebeprezentaci a prezentaci , formulování a argumentaci vlastního názoru, v umění diskuze a vytváření kompromisů. Zároveň získají i mnohé organizační dovednosti.

Po realizaci diskuzí pak účastníky čeká ještě závěrečné, letní setkání, kde proběhne vyhodnocení celého projektu. Předběžný termín je stanoven na 24.26. 8. Ročník pak tradičně bude zakončen závěrečnou konferencí, která je naplánována na říjen letošního roku.

Pokud tě výzva zaujala a přemýšlíš o zapojení, neváhej, počet míst je omezen! Pojď naproti novým zážitkům.

Výzvu a zároveň přihlášku opět naleznete na webových stránkách projektu www.kecejmedotoho.cz