neděle 8. března 2015

Požádejte o sponzorský dar Lesy České republiky!


Jedním ze státních podniků, který poskytuje finanční dary na mnoho projektů a aktivit jsou Lesy České republiky. Poskytování darů na zajímavé aktivity a prezentace podniku formou reklamy jsou důležitými nástroji firemní komunikace, a také tím Lesy ČR, dle vlastních slov, vyjadřují spoluodpovědnost státního podniku za stav občanské společnosti. 
Pokud vaše organizace má nápad na který vám chybí finanční prostředky, zkuste si o finanční podporu požádat i vy!


Veškeré potřebné informace se dozvíte na webových stránkách: