čtvrtek 26. února 2015

Společně pro Brno

Nadace Veronica vyhlašuje VII. ročník grantového řízení "Společně pro Brno"!
Cílem programu je zvyšovat sounáležitost lidí s místy, kde žijí a také podporovat jejich zájem o okolní prostředí. V rámci grantového řízení bude rozděleno téměř 400 000 korun.
A kdo může žádat o podporu? Neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy i fyzické osoby. Finanční podpora je určena na projekty, které budou realizovány na území Brna a okolí a jsou zaměřené na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. 
Uzávěrka je již ve čtvrtek 5. března 2015 a veškeré informace a formulář žádosti jsou k dispozici na stránkách nadace: http://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/aktualni-uzaverky.php