pondělí 9. února 2015

Seminář "Daň z příjmů a daňové přiznání za rok 2014 pro nestátní neziskové organizace"

Ve středu 18.února 2015 od 9 do 15 hodin se uskuteční aktuální seminář " "Daň z příjmů a daňové přiznání za rok 2014 pro nestátní neziskové organizace".Místo konání:    učebna SOVA STUDIO, Křenová 52 (na mapách 409/52), Brno, 3. patro (možnost parkování ve dvoře 15,- Kč/hod, max. 75,- Kč)

Lektor:              RNDr. Petr BERÁNEK, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, agentura daňových rad, s.r.o. Praha, učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona

Cena:               2.100,- Kč (zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení)
Kód kurzu:       15023

Množstevní slevy: 2 účastníci z jedné firmy – 5%   3-4 účastníci z jedné firmy – 10%   5 a více účastníků z jedné firmy – 15%

Obsah:
Stanovení daňové povinnosti a sestavení daňového přiznání s ilustrací na konkrétních příkladech:
·        Zdanění veřejně prospěšných organizací a ostatních NNO
·        Organizace se širším a užším základem daně
·        Zdaňované a osvobozené dary
·        Důsledky osvobození darů
·        Příjmy podléhající dani dle jednotlivých kategorií organizací
·        Uznatelné výdaje na snížení základu daně
·        Odčitatelná položka pro NNO v roce 2014 a využití ušetřené daně z minulých let
·        Další nutné úpravy základu daně a slevy na dani

Přihlásit se můžete:


mailem na adrese: info@sovastudio.cz
faxem: 543 254 037
telefonem: 543 254 037 nebo 603 892 018