úterý 17. února 2015

Poslední místa na školení pro hlavní vedoucí dětských táborů!

Ve dnech 5.- 8. března 2015 pořádá organizace  Pionýr školení, které umožní všem účastníkům po jeho ukončení kvalifikovaně vykonávat funkci hlavního vedoucího dětských táborů!
                                                                 
 Základní informace:

Termín: 5. - 8. března 2015
Místo: Údolní 58a, Brno, sídlo JmKOP
Cena: 750,- Kč - možnost vystavení faktury
Věk: minimálně 21 let + 3 roky praxe práce s dětmi potvrzené vysílací organizací
Podmínkou získání kvalifikace je celková účast na kurzu + složení závěrečných zkoušek a odevzdání písemné práce v minimálním rozsahu 1stránka A4.

Další informace a možnost přihlašování na: www.klubko.pionyr.cz