pondělí 9. února 2015

Napište esej a vyhrajte stáž na ministerstvu!

Zajímáte se o problematiku politické angažovanosti mladých? Rádi své dojmy a postřehy sepisujete na papír? Máte chuť zastupovat mladé na Evropské konferenci mládeže v Rize? Pak neváhejte a zúčastněte se esejistické soutěže, kterou vyhlásila Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží!
A jak se do soutěže zapojit? Pokud vám není méně než 13 a více než 30 roků, napište esej s minimálním počtem 2700 znaků včetně mezer, a to na téma týkající se občanské odpovědnosti a zapojení mladých lidí do veřejného života a politiky. Esej zašlete nejpozději do 20.února 2015 na
e-mail : jan.husak@crdm.cz. Autory nejlepších esejí čekají nejen zajímavé věcné ceny, ale také možnost účasti na Evropské konferenci mládeže v Rize nebo krátkodobé stáže u členů Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží (MŠMT,ČRDM, Národní parlament dětí a mládeže ad.)

Více informací o soutěži se dočtete na http://www.strukturovanydialog.cz/event/esejisticka-soutez-o-staz-zahranicni-vyjezd-na-konferenci-87