pátek 29. srpna 2014

Nezaměstnaná mládež se vzdělávala na seminářích a na stážích v neziskovkách


Jihomoravská rada dětí a mládeže realizovala vzdělávací aktivity pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností nebo nezaměstnaní. V rámci projektu 4R4I – 4 regiony pro inovaci v oblasti nezaměstnanosti mládeže se uskutečnily vzdělávací semináře a stáže, vznikla databáze mladých podnikatelů. Projekt umožnil mladým lidem ve věku 15 - 24 let rozvíjet své schopnosti a dovednosti vedoucí k lepšímu uplatnění na trhu práce. Dotované semináře a stáže se v jarních a letních měsících odehrávaly ve 4 krajích České a Slovenské republiky – Jihomoravském, Zlínském, Trnavském a Trenčínském.

Semináře podporovaly rozvoj profesních i osobnostních kompetencí prostřednictvím interaktivního programu a pod vedením zkušených expertů. Účastníci se tak dozvěděli více informací z oblasti prezentačních a komunikačních strategií, marketingu nebo PR. 


Projekt prostřednictvím stáží cílil na propojení neziskových organizací v Jihomoravském kraji s mladými uchazeči o práci. Uchazeči si mohli vybrat z některých neziskových organizací a podílet se po dobu 1 měsíce na aktivitách v organizaci. Vyzkoušeli si na vlastní kůži chod neziskové organizace, plánování aktivit i jejich realizaci. Na základě svého vzdělání a zájmů si mohli vybrat neziskovou organizaci i oblast, ve které posléze působili – oddělení PR, přímá práce s dobrovolníky, ekonomické oddělení, fundraising, aj. Stážisté se tak v průběhu stáží zapojili např. do dobrovolnických happeningů, přípravy propagačních brožurek, aktualizování webu aj. 

Projekt 4R4I se zaměřoval na podporu mladých lidí se znevýhodněním na trhu práce – mladí nezaměstnaní absolventi, mládež s předčasně ukončeným studiem, znevýhodněná mládež, mladiství rodiče, mládež ze sociálně slabých rodin nebo mládež jinak vyloučená (studijní obtíže, geografická vyloučenost, kulturní a sociální vyloučenost). Záměrem jednotlivých aktivit bylo propojovat ohroženou mládež s neziskovými organizacemi, malými živnostníky, státní správou a dalšími subjekty realizující neformální vzdělávání.