středa 7. května 2014

Pozvánka na seminář Komunikace & spolupráce

Jihomoravská rada dětí a mládeže zve mladé lidi, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností na seminář Komunikace se státní správou a samosprávou. 

Cílem semináře je naučit se komunikovat efektivním způsobem s veřejnými subjekty, se zaměstnavatelem a s pracovním týmem. 
Komunikace a spolupráce se státní správou a samosprávou
22. – 23. 5. 2014 | Ranč U Jelena, Mokrá-Horákov
Jihomoravská rada dětí a mládeže zve mladé lidi ve věku 15 – 24 na vzdělávací seminář zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností pro zefektivní pracovní komunikace a komunikace s médii.
Seminář je primárně určen pro všechny nezaměstnané, pro lidi, kteří studují v malém městě, musí dojíždět daleko do školy, studují učební obory, mají nějaké studijní potíže (dysgrafie, atd.), jsou z neúplné nebo sociálně slabší rodiny, mladistvé rodiče, apod.
Ubytování, strava a program zdarma! Proplacení dopravy na seminář!
Přihlašování přes online formulář nebo mailem na kristina.studena@jmdeti.cz.

Náplň vzdělávacího programu:
  •         komunikace s veřejnou správou
  •          týmová komunikace
  •          tvorba životopisu a motivačního dopisu
  •          příprava na pracovní pohovor
  •          řízení času (time-management)
  •          tvorba prvního dojmu a pověsti

Lektoři semináře:

Martin Přibyl & Ondřej Dufek www.neverbalne.cz

Přidejte se k nám i na facebooku!

Konání dalších dotovaných seminářů:

23. – 24. července | Zlín, ČR Aktivizační motivační program: nácvik přijímacího pohovoru, tvorba osobního kompetenčního portfolia

Projekt  „4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“  je  financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancován státními rozpočty  Slovenské republiky  a  České republiky. Projekt je realizován v rámci operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika–Česká republika.


Foto: archiv Hnutí Brontosaurus.