čtvrtek 3. dubna 2014

Média & komunikace - seminář v Brně

Po úspěšném semináři Rozvoj komunikačních dovedností v Brně a Podnikatelský záměr v Trnavě připravuje Jihomoravská rada dětí a mládeže seminář s názvem Média & komunikace. Seminář proběhne 11. a 12. 4. 2014 v Ochozi u Brna a bude atraktivní formou mladé lidi učit, jak na média.
Akce je součástí cyklu vzdělávacích seminářů pro mladé lidi ohrožené nezaměstnaností.

Tématem semináře jsou média, jejich vliv a využití. Účastníci se mj. naučí, jak napsat atraktivní CV (strukturovaný životopis), jak napsat článek nebo inzerát, jak se dobře prezentovat nebo jak uspořádat akci. Déle se mladí lidé dozví zajímavé informace z oblasti marketingu, public relations nebo reklamy, zjistí, jak média ovlivňují lidi nebo jak působí reklama.

Seminář se odehraje pod vedením dvou zkušených lektorů, Martina Přibyla a Ondřeje Dufka, kteří se dlouhou dobu pohybují v dané oblasti. Stejně jako první seminář v Brně, bude i tento plný interaktivních a praktických cvičení, diskuzí a aktivit. 

Cyklus vzdělávacích akcí je zaměřen především na cílovou skupinu ohroženou nezaměstnaností - na mladé lidi 15-24 let, kteří se nacházejí v nelehké situaci. Účastnit se tak mohou mladí lidé s problémy najít práci, lidé z učebních oborů, lidé ze sociálně slabších nebo neúplných rodin, lidé se studijními obtížemi, mladí lidé geograficky znevýhodnění (z malých vesnic, s komplikovaným dojížděním do školy, studující v malých městech, aj.) nebo mladiství rodiče, aj.

ZDARMA ubytování, strava po oba dny, vzdělávací materiály i certifikát! 
Přihlašování na seminář je možné e-mailem na kristina.studena@jmdeti.cz. 

Projekt „4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancován státními rozpočty Slovenské republiky a České republiky. Projekt je realizován v rámci operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika–Česká republika.
                            

Foto - archiv Hnutí Brontosaurus.