středa 12. března 2014

Pracovní stáže pro mladé lidi


Vyhlašujeme výběrové řízení na stážisty do organizací pracujících s dětmi a mládeží! Stáže se odehrají na jaře a v létě 2014 a umožní stážistům zapojit se do zajímavých činností a akcí! Uzávěrka 31. 3. 2014!

Pracovní stáže se odehrají na jaře a v létě 2014, každá stáž bude trvat 4 týdny - 3 týdny v organizaci ČR a 1 týden ve spřátelené organizaci na Slovensku. Stáže proběhnou v některé z neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Stážisté budou mít možnost nahlédnout do pracovního zákulisí tzv. neziskovky - jak taková organizace funguje, jaké jsou její aktivity, atd. 

Jak psát projekty? Jak udělat rozpočet? Co to je PR (píár) a marketingová strategie? Jak vytvořit plakát nebo jak se prezentovat na veřejnosti?
To vše a daleko víc se mohou stážisté dozvědět díky stáži. Prakticky si stážisté mohou vyzkoušet také přímou práci s dětmi a mládeží na konkrétních akcích (Den Země, letní tábor, herní kluby, zájmové kroužky, aj.) Rozhodně se jedná o neopakovatelnou zkušenost, která může zúčastněným lidem rozšířit obzory a naučit je novým věcem.

Stáže se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 18 - 24 let, kteří mají prokazatelně problematickou situaci, a tedy jsou ohrožení nezaměstnaností nebo aktuálně nezaměstnaní jsou (dále se může jednat o sociální nebo ekonomickou znevýhodněnost, o mladistvé rodiče, matky na mateřské dovolené, aj. - pro bližší info nás kontaktujte na mailu info@jmdeti.cz). Celkem mohou být přijati 3 stážisté.

Stážisté mají hrazené výdaje se stáží (dojíždění do organizace) a stravné po dobu stáže! Po ukončení stáže získají stážisté certifikát o absolvování pracovní stáže!
Neváhejte s přihlašováním! Svůj motivační dopis a životopis zasílejte na info@jmdeti.cz do 31. 3. 2014!


Projekt „4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancován státními rozpočty Slovenské republiky a České republiky. Projekt je realizován v rámci operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika–Česká republika.


Foto - archiv Hnutí Brontosaurus.