středa 26. února 2014

Atraktivní semináře proti nezaměstnanosti

Jihomoravská rada dětí a mládeže chystá cyklus interaktivních seminářů pro mladé lidi, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností. Atraktivní témata a akční lektoři jsou hlavním lákadlem seminářů, které se odehrají na jaře v několika místech nejen v Čechách, ale i na Slovensku. 

Cílem seminářů je pomoci zlepšit zaměstnanost mládeže prostřednictvím vzdělávání se atraktivní formou. 
Mladí lidé ve věku 15 - 24 let se mohou na dotovaných seminářích naučit různým dovednostem a schopnostem - jak zajímavě prezentovat před publikem, jak efektivně komunikovat, jak napsat dobré CV nebo jak úspěšně absolvovat přijímací pohovor. Semináře mají za cíl pomoci mladým lidem mít lepší postavení na trhu práce - najít si svou práci snů, dostat se na vysněnou školu nebo dokončit studium. 

Rozvoj komunikačních dovedností za účelem zlepšování pracovní komunikace včetně komunikace s médii
OCHOZ U BRNA, Kaprálův Mlýn | 20. – 21. 3. 2014
Jihomoravská rada dětí a mládeže zve mladé lidi ve věku 15 – 24 na vzdělávací seminář zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností pro zefektivní pracovní komunikace a komunikace s médii.
Seminář je určen pro všechny nezaměstnané, pro handicapovanou mládež, pro lidi, kteří studují v malém městě, musí dojíždět daleko do školy, studují učební obory, mají nějaké studijní potíže (dysgrafie, atd.), jsou z neúplné nebo sociálně slabší rodiny, mladistvé rodiče, apod.
Ubytování, strava a program zdarma! Proplacení dopravy na seminář!
Náplň vzdělávacího programu:
  •         Jak efektivně komunikovat?
  •   Jak prezentovat a mluvit na veřejnosti?
  •    Jak dobře absolvovat pracovní pohovor?
  •         Komunikace a její formy.
  •         Nonverbální komunikace.
  •         Prezentační dovednosti.
  •         Asertivita, argumentace.


 Lektoři semináře:
Martin Přibyl & Ondřej Dufek www.neverbalne.cz

Místo konání semináře:

Ochoz u Brna, školící a pobytové centrum Kaprálův mlýn www.kapraluvmlyn.cz


Přihlašování a další informace na mailu info@jmdeti.cz nebo na tel. 776 711 886 (Kristina Studená)

Přidejte se k nám i na facebooku!


Konání dalších dotovaných seminářů:

28. - 29. března | Zlín, ČR Rozvoj občanských dovedností
11. - 12. dubna | Brno, ČR Média & komunikace
24. - 25. dubna | Trnava, SR 
Zaměstnanost mládeže v ČR a SR: možnosti, příležitosti, nabídka
15. – 16. května | Zlín, ČR 
Kritické myšlení aneb Nebuďte snadno manipulovatelní
22. – 23. května | Brno, ČR 
Komunikace a spolupráce se státní správou a samosprávou
15. – 16. června | Zlín, ČR Aktivizační motivační program: nácvik přijímacího pohovoru, tvorba osobního kompetenčního portfolia

Projekt  „4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“  je  financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancován státními rozpočty  Slovenské republiky  a  České republiky. Projekt je realizován v rámci operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika–Česká republika.


Foto: archiv Hnutí Brontosaurus.