úterý 3. prosince 2013

ERASMUS + Nový program Evropské unie

"changing lives, opening minds"


Program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport pro období 2014 - 2020

Program Erasmus+ bude podporovat:


 • Příležitosti ke studiu, školení, získávání pracovních zkušeností či dobrovolnickou činnost v zahraničí.
 • Pracovníky z oblasti vzdělávání, školení a práce s mládeží, kteří chtějí vyučovat nebo se sami učit v zahraničí.
 • Rozvoj digitálního vzdělávání a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Výuku jazyků.
 • Uznávání dovedností, včetně těch, které byly získány mimo rámec formálního vzdělávacího systému.
 • Strategická partnerství mezi vzdělávacími institucemi a mládežnickými organizacemi s vrstevníky v ostatních zemích, ve vlastním sektoru i v dalších sektorech, s cílem podpořit kvalitu a inovace.
 • Znalostní aliance a Aliance pro dovednosti v odvětví zaměřené na mezery v dovednostech a podporu podnikatelského ducha zdokonalením studijních osnov a kvalifikací prostřednictvím kooperace mezi oblastmi práce a vzdělávání.
 • Nástroj pro záruky za studentské půjčky pro studenty magisterských programů na financování studií v jiné zemi.
 • Výuku a výzkum v oblasti evropské integrace.
 • Výměnu, spolupráci a rozvoj kapacit v oblasti vyššího vzdělávání a sektoru mládeže po celém světě.
 • Iniciativy na podporu inovací v oblasti pedagogiky, progresivní reformu přístupů na národní úrovni prostřednictvím Prospektivních iniciativ.
 • Správné způsoby řízení a vedení v oblasti sportu. 
 • Iniciativy zaměřené proti předem domluveným výsledkům sportovních soutěží, dopingu, násilí, rasizmu a intoleranci, zejména v oblasti masových sportů.

Komu přinese Erasmus+ prospěch?


Více než 4 miliónům mladých lidí, studentů a dospělých, kteří získají prostřednictvím programu Erasmus+ zkušenosti a dovednosti ve formě studia, školení a dobrovolnické činnosti v zahraničí.


Program také poskytne podporu více než 125 000 institucím a organizacím při práci s vrstevníky v ostatních zemích zaměřenou na inovaci a modernizaci způsobů výuky a práce s mládeží. Společně tak pomohou zajistit, aby mladí lidé a dospělí získali dovednosti nutné k dosažení úspěchu v současném světě.


Program Erasmus+ nahradí sedm programů jediným, díky čemuž bude přístupnější.. Změny v pravidlech znamenají, že požádat o grant bude mnohem snazší, než tomu bylo doposud.

Foto - archiv Hnutí Brontosaurus.