pátek 11. října 2013

Odstartoval projekt 72 hodin pro hrdiny!

Brblat nestačí, připojme se!

Logo 72 hodin – Ruku na to!

Ve čtvrtek odstartoval projekt 72 hodin, tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Dobrovolníci napříč různými organizacemi, věkovými skupinami a zájmy přispějí svou pomocí druhým lidem, přírodě nebo svému okolí. 

Cíl projektu

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí, společně vykonat smysluplnou činnost a podpořit vztahy v místních komunitách. 

Jak se zapojit

Do projektu se stále může zapojit každý - stačí se přidat k nějaké akci, kterou je možné vyhledat na webu projektu dle regionu i dle charakteru dobrovolnické práce. Aktuální informace je možné najít také na facebookové stránce projektu www.facebook.com/72hodin.cz.
Do akce se aktivně zapojila také některá členská sdružení, stále se můžete připojit k jejich dobrovolnickým projektům a pomoci ve svém okolí udělat kus užitečné práce! „Během akce pomůžeme seniorům zakládat mejl, posílat fotky, používat skype, popřípadě kteroukoliv činnost s PC, o niž projeví zájem, neboť dobrovolníci studují IT,“ plánují v klubu ASK ČR (náležícím k Jihomoravské radě dětí a mládeže). Na jihu Moravy se můžete také v sobotu připojit k péči o ptačí budky v přírodním parku Mikulčický luh - společně proběhne monitoring zahnízděnosti a čištění ptačích příbytků. Více o akci >>

Průběh akce 

Den pro přírodní park 2012
Projekty již nyní probíhají na území celého Česka, první akce odstrartovaly ve 12:00 ve čtvrtek 10. října 2013, závěr akce je ve 12:00 v neděli 13. října 2013. Jednotlivé projekty jsou libovolně dlouhé, můžete se připojit jak k několikahodinové aktivitě, tak k vícedenní víkendovce!

Kdo za tím stojí

V České republice 72 hodin – Ruku na to! pořádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do projektu přidají také partnerské organizace a další desítky dětských a mládežnických organizací a tisíce dobrovolníků!