pondělí 14. října 2013

Jihomoravská rada se zapojila do projektu proti nezaměstnanosti mladých


Jihomoravská rada dětí a mládeže se zapojila do projektu 4 regiony pro inovaci v oblasti nezaměstnanosti mládeže, který má přispět ke snížení nezaměstnanosti mládeže. Realizací vzdělávacích seminářů mladým lidem pomůže rozvíjet své kompetence pro lepší uplatnitelnost na trhu práce. 


Projekt 4 Regiony pro inovaci v oblasti nezaměstnanosti mládeže propojuje 4 regiony z ČR a SR - Jihomoravský, Zlínský, Trenčínský a Trnavský kraj. Kraje společně realizují sérii akcí, které mají za cíl aktivizovat mladé lidi z daných regionů a učit je novým schopnostem a dovednostem. 

Cílovou skupinou projektu je mládež 15 - 24 let, která je ohrožena nezaměstnaností nebo se aktuálně s nezaměstnaností potýká. Zúčastnit se tak mohou nejen mladí nezaměstnaní, ale také mladiství rodiče, studenti se vzdělávacími problémy, lidé se sociálním znevýhodněním nebo z geograficky znevýhodněných lokalit. 

V rámci projektu se na několika místech ČR i SR na jaře 2014 odehrají vzdělávací semináře, které nalákají účastníky svými aktuálními tématy a atraktivním provedením. Účastníci se budou moci zúčastnit např. semináře o komunikaci, médiích nebo o spolupráci s veřejnou správou. Zkušení lektoři budou účastníky trénovat v prezentačních dovednostech, pomůžou jim rozvíjet jejich schopnost asertivity nebo komunikace v práci. Účastnici se naučí, jak vytvořit atraktivní CV nebo jak úspěšně absolvovat pracovní interview. V rámci navazujícího semináře Podnikatelský záměr se účastníci naučí, jak dát svým podnikatelským nápadům život, jak překonávat nástrahy a jak nastartovat své podnikání. 

Kromě seminářů se mohou mladí lidé zúčastnit pracovních stáží v různých organizacích - po dobu 4 týdnů si vyzkouší práci v některé z organizací, kde si rozvinou mj. také praktické dovednosti a měkké kompetence, které jsou obsahem seminářů.


Projekt „4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancován státními rozpočty Slovenské republiky a České republiky. Projekt je realizován v rámci operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika–Česká republika.