pátek 1. března 2013

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program pro oblast dětí a mládeže v roce 2013


Projekty do programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2013 mohou neziskové organizace, církve a náboženské společnosti podávat do 15. března 2013. Všechny informace o vyhlášeném programu najdou zájemci na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.