úterý 7. srpna 2012

Letní škola - vyhlašení VPD
Je čtvrtek... v kuchyni je havarijní stav, prasklý odpad od myčky... výuka probíhá jako v jiné dny, jen nervozita mezi námi stoupá... bude dnes vyhlášena evakuace? Velitelka školy na první hodinu nedorazila, místo ní máme náčelníka štábu a bojové deníky... prý musela nutně do Vítkova... myslíme si o tom své a čekáme kdy se otevřou dveře a bude vyhlášen poplach. Ale v průběhu další hodiny velitelka přišla a pokračovala ve výuce dle plánu. Opravdu byla jen odjetá. Dopolední výuka dále probíhala jako v každý jiný den. Před odpoledním programem si velitelé vyzvedli rozpis na odpolední zaměstnání v kolotoči, který už ale nebyl. Byla vyhlášena okamžitá evakuace a do 15:30 hodin bylo nutné opustit areál ÚHŠ a vybudovat jihovýchodně od Jánských Koupelí ve vzdálenosti 2,7 km odloučená stanoviště.
A o průběhu polních dnů budeme informovat zase někdy příště.... Už teď Vám ale můžeme prozradit, že jsme měli společnost v podobě raků říčních, které jsme tak měli po mnoha letech možnost pozorovat v jejich přirozeném prostředí.