čtvrtek 2. srpna 2012

Letní škola - den třetí


i o prázdninách se soustředíme na výklad...
Ráno jsme na rozcvičce místo tradičních běhů tančili Zuzanu, Ptačí tanec a Madagaskar. Dopoledne nás vedoucí poučovali o bezpečnosti, zdravovědě a o orientaci v mapě.
naše učebna...Po obědě v odpoledním klidu 2. družstvo se snažilo došmoulit svou vlajku, zatím co ostatní odpočívali a nabírali síly na kolotoč. Ve druhém zaměstnání jsme hráli hru Konstruktéři. V této hře se na prvním místě umístilo 1. družstvo, na sdílném druhém místě 2. a 4. družstvo, a na třetím místě 3. družstvo.