úterý 7. srpna 2012

Letní škola - den čtvrtý


Ráno jsme vstali docela rozlámaní. Místo klasické rozcvičky bylo tancování. Dopoledne jsme se učili něco málo z represe. Poté nás čekala zdravověda, menší část teorie a poté praxe na resuscitační panně. Dále bylo protahování (strečink), většina z nás zjistila že je shnilá a neumí se pořádně ani rozcvičit. Pote zase teorie o odznacích specializací. Vyplňování internetového testu bylo demokratickou formou. Počet zvednutých rukou označoval odpověď a, b nebo c. Když  už jsme začínali být ospalí, na pořadu dne byl malý kolotoč (sedy lehy, navlíkání korálků, kímovka). Po obědě byl pro změnu velký kolotoč (dílny, dílny, střelba, azimuťák). Na večerním nástupu se předávali první přeborníci. Poté jsme nazuli slavnostní obutí a šlo se tančit. Naučili jsme se otočku u Zuzany, valčík a country polku. Unavení a pyšní sami na sebe jsme se umyli a zapadli do postelí.