čtvrtek 2. srpna 2012

Letní škola - druhý den

Druhý den začal hned z rána dlouhou rozcvičkou v podání Petra Ježáka. Po vyčerpávajícím běhu jsme usedli ke snídani a následně na učebnu, kde nás čekal ranní blok výuky. Učili jsme se o stanovách SH ČMS, o tom jak má hasič vypadat ve stejnokroji a nakonec co a jak dělat při pobytu v lese.

Po chutném obědě jsme se po družstvech uchýlili k „polednímu klidu“, ve kterém jsme začali práci na svých vlajkách.
Následovali hodiny na učebně a u ohniště. Probrali jsme základy hygieny a zdravovědy, bezpečnost práce, právní minimum, uzlování a v neposlední řadě chování na veřejnosti.

Po večeři a večerním nástupu jsme se přesunuli na přístavbu, kde nás vedoucí naučili první dva tance na závěrečný ples a to Zuzanu a Ptačí tanec. Jelikož jsme se tance naučili v historicky rekordním čase školy, vedoucí nám ještě pustili pár písniček na zpříjemnění pobytu.

bavíme se...

Unavení se již těšíme na zítřejší program.