středa 4. dubna 2012

Ohlédnutí Okresního sdružení hasičů (OSH) Vyškov a Sborů dobrovolných hasičů (SDH) okresu Vyškov za rokem 2011

            Okresní sdružení hasičů Vyškov tvoří na celém okrese  78 sborů dobrovolných hasičů (SDH), v kterých k 31. 12. 2011  bylo zaregistrováno 80 dětí do 6 let, 737 dětí a mládeže ve věku 6 - 18 let, 568 ve věku 18 – 26 let, 2.384 členů ve věku 26 – 75 let a nad 75 let máme 199 členů. Jsme největší organizací pracující celoročně s dětmi a mládeží na našem okrese a při své činnosti nezapomínáme ani na starší generaci.

O náš hasičský potěr se stará 161 proškolených vedoucích mládeže, kteří v loňském roce připravili pro mladé hasiče 1.405 pravidelných mimo víkendových schůzek a dále 123 jednodenních akcí, 20 vícedenních akcí a 9 letních táborů a soustředění. Na tuto tolik náročnou a záslužnou činnost se školí každoročně v následujících oblastech: předpisy SH ČMS, pedagogika, psychologii, pojištění, bezpečnost, právní minimum, dotace, financování, první pomoc, historie, směrnice hry Plamen a soutěže Dorost a své znalosti obhajují 1 x za 2 roky při zkoušce složené z testů, ústní a praktické části.

Mimo organizací okresního kola ve hře Plamen, které se konalo 29. 5. 2011 v Drnovicích a v němž soutěžilo v Přípravce 5 družstev, v kategorii mladší bylo zapojeno 21 družstev a ve starších bylo zapojeno 21 družstev a krajského kola MH ve hře Plamen Jihomoravského kraje, které se konalo 18. 6. 2011 ve Slavkově u Brna, probíhala na našem okrese Liga MH okresu - Vyškovský Soptík o putovní pohár starostky OSH Vyškov do které bylo zapojeno 11 soutěží pořádaných našimi SDH a celkem se těchto soutěží zúčastnilo 350 družstev mladých hasičů našeho okresu od přípravky až po starší kategorii a 123 jednotlivců. 

Ve dnech 17. – 20. 3. 2011 proběhlo na městském stadionu ve Vyškově soustředění dorostu Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnilo téměř 60 dorostenek a dorostenců našeho kraje. Akce byla vzorově připravena SDH Ivanovice na Hané, kterým patří za tuto organizaci velké uznání a slova díků od OSH i všech účastníků. Poděkování patří i HZS ÚO Vyškov, který poskytl vozidlo s řidičem na svoz překážek a dále umožnil provádět v areálu stanice nácvik výstupu na věž. Odbornou stránku zajišťovali trenéři České federace požárního sportu, kterým patří také poděkování stejně jako všem účastníkům neboť i přes nepřízeň počasí kdy po celou dobu pršelo si toto soustředění zopakovali v podzimních měsících - v posledním říjnovém víkendu, kterého se zúčastnilo více než 70 dorostenek a dorostenců našeho kraje. Částečné financování této akce bylo z dotace SH ČMS určenou speciálně na toto soustředění, dále z dotace krajského úřadu Jihomoravského kraje a vlastních příspěvků účastníků.

           Také proběhl pod hlavičkou OSH Vyškov jako každý rok Mezinárodní letní tábor v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, kterého se zúčastnili mimo MH z našeho okresu i MH ze Slovenska. Pro 37 dětí byla připravena ve spolupráci s VŠB TU Ostrava FBI Junior univerzita, která je financována z ESF. Na této 5ti denní univerzitě si mladí hasiči ve věku 7 - 15 let, hravou formou přiblížili problematiku požární ochrany. První den začal v Ostravě ve Výškovicích zápisem ke studiu a prohlídkou prostor fakulty. 2. den probíhala výuka v ÚHŠ Jánské Koupele kam za studenty přijeli lektoři, kteří nejdříve seznámili i ostatní děti z MLT s problematikou hoření, vysvětlili jim a předvedli přenosné hasicí přístroje a jejich použití, což si také mohly děti později vyzkoušet v praxi při hašení kontrolovaných požárů malého rozsahu. Středeční přednášky a prezentace byly zaměřeny na seznámení se s úskalími a doporučeným chováním při střetnutí s nebezpečnými zvířaty, např. medvědem nebo hady, dětí se pilně zapojovaly do diskuzí. Po třech dnech účastníci Junior Univerzity navštívili prohlídku profesionální hasičské stanice v Ostravě Zábřehu a po prohlídce kompletní hasičské techniky se všichni přesunuli do Hornického muzea – Landeku. Zde se děti vcítily do náročného povolání horníka, zkušebně sfáraly jedno patro dolů do podzemí, kde absolvovaly prohlídku již nepoužívané štoly a následně prohlídku expozice Důlního záchranářství. Poslední den proběhla velká slavnost v podobě promocí absolventů Junior Univerzity na Vysoké škole báňské v Ostravě. Slavnostní ceremoniál probíhá v překrásné velké aule VŠB, kde studenti z rukou Doc. Kvarčáka přebírali diplomy o absolvování JU a s tím spojeným získáním „titulů“ hasiče bakalářka nebo hasiče inženýrka.

Vzdělávání vedoucích mládeže má již své stálé místo v naší každoroční činnosti. V ÚHŠ Jánské Koupele proběhl pod hlavičkou našeho okresu dvou víkendový republikový kurz  nových vedoucích mládeže, který probíhal v únoru a březnu a  kterého se zúčastnilo 22 osob z celé ČR. Zúčastnění se zde mimo informací o tom jak postupovat při registraci kolektivu a dokumentaci dozvěděli i spoustu informací o pedagogice, psychologii, bezpečnosti, první pomoci, práva, financování, vnitřních předpisů SH ČMS a získali i informace o dalších možnostech zkvalitnění této tolik náročné práce s dětmi.

 Na rozhraní září a října se konal víkendový kurz stávajících vedoucích mládeže okresu Vyškov v Lulči na faře, kterého se zúčastnilo 80 osob, které si zde doplnili své znalosti s prací s mládeží jak teoretické tak i praktické na hřišti „na Brdech“ a vyměnili si své cenné zkušenosti.

V ÚHŠ Jánské Koupele proběhla opět pod naším OSH Vyškov 14 denní Letní škola, které se zúčastnilo 36 osob z celé ČR a Slovenska a která se zábavnou formou snaží připravit na kvalitní výkon funkce vedoucího mládeže přihlášené účastníky. Absolventi této školy získávají přehled nejen o činnosti VM, ale všech potřebných funkcích ve SDH. Součástí bývá i 3 denní pobyt ve volné přírodě pod širákem kde jsou družstvy a jednotlivci plněny zašifrované úkoly.

            Dále v zimních měsících probíhalo školení první pomoci dle zájmu jednotlivých SDH, které je financováno z projektu Mládež v akci – Hasiči vyškovska v akci, které je zaměřeno na oblast Ochrany obyvatelstva.

Mimo těchto činností s nejmladšími členy probíhala na našem okrese i Velká cena okresu Vyškov v požárním útoku mužů a žen, která probíhala v 15 SDH našeho okresu a zúčastnilo se jí celkem 169 družstev žen a 248 družstev mužů.
Členové SDH našeho okresu se nezabývají jen soutěžemi, ale samozřejmě věnují spoustu času i aktivitám, které jsou potřeba pro zajištění správného fungování požární ochrany v obcích a v uplynulém roce odpracovali celkem 45.901 hodin v následujících 2.289 akcích:
Druh aktivity
počet
akcí
hodin
Údržba výzbroje a výstroje
756
10872
Údržba vodních zdrojů
109
1117
Údržba a výstavba has. zařízení
467
11879
Kulturní a společenské akce
27
12158
Pomoc obcím
151
3662
Propagace PO
122
760
Preventivní a vých. činnost
81
559
Preventivní hlídky a dohledy
35
181
Příprava odbornosti členů SDH
295
3903
Aktivita SDH celkem
2289
45091

 Dalšími aktivitami byla i příprava v odbornosti Hasič, Preventista, Rozhodčí PS a Rozhodčí mládeže. 
Ve své bohaté činnosti se nezapomíná ani na starší generaci. Každoročně je nositelům titulu Zasloužilý hasič (ZH), což je nejvyšší hasičské vyznamenání v ČR, kterých máme na našem okrese 16 nabídnuta týdenní rekreace s pestrým programem v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele na okrese Opava, které se zúčastňují i zasloužilí funkcionáři (členové, kteří ještě neobdrželi titul ZH).
 Již tradicí se stalo každoroční setkání ZH Jihomoravského kraje v podzimním termínu vždy v jiném okrese našeho kraje za přítomnosti nejvyšších krajských hasičských a samosprávných představitelů. V roce 2011 toto setkání organizovalo OSH Brno venkov a účastníci navštívili mimo jiného i Odborné učiliště Požární ochrany Ministerstva vnitra ČR v Brně – Líšni, kde jim byly ukázány výukové prostory včetně ohňového polygonu.
Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem dobrovolným hasičům našeho okresu za jejich činnost, kterou ku prospěchu nás všech vykonávají a popřát jim, aby jim sponzoři a místní samospráva byla nakloněna a podporovala je i v této dobrovolné činnosti a nejen v zásahové činnosti, kterou mají ÚSC ze zákona o Požární ochraně za povinnost zajistit. Také chci poděkovat těm ÚSC, které již Sbory dobrovolných hasičů ve svých obcích a městech finančně i materiálně podporují v jejich nelehké činnosti.


                                                         Jitka Fabianová, starostka OSH Vyškov