pátek 10. února 2012

Klíče pro život: Inkluze - Tábor mladých hasičů okresu Vyškov 6. – 10. 2. 2012 den pátý, poslední

Po snídani jsme před nástupem dostali morseovkou zašifrovanou zprávu, která nás vedla k pokladu. Po jejím rozluštění jsme dostali další zprávu, tentokrát ve zlomkové a cihlové šifře, která nám ukázala ukrytí pokladu. Po jeho nalezení už následovalo jen dělení pokladu. V jídelně jsme ještě obdrželi Účastnické listy a bylo předáno poděkování vedoucím a štábu. Před obědem jsme se ještě sbalili, zapsali se do kroniky hasičské školy a vyrazili autobusem na vlak.
Na nádraží ve Vyškově jsme se rozloučili táborovým pokřikem: hl. vedoucí - Táborníci AHOJ táborníci – AHOOOJ
Tak zas někdy na dalším táboře AHOOOOJ.

Na těchto odkazech najdete článečky o tomto táboře:

a fotky: