pátek 13. srpna 2010

Bezplatný seminář pro nestátní neziskové organizace, které budou žádat o finanční podporu v rámci "Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží" na léta 2011-2015

Seminář pořádá MŠMT ve spolupráci s NIDM (Národní institut dětí a mládeže). V Jihomoravském kraji se uskuteční 15.9.2010 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti - aula 1.patro Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ul.Cejl 73, Brno.

Seminář je bezplatný, ale je nutné se nejpozději týden před jeho konáním přihlásit. Přihlášku odešlete emailem na adresu jarka.novakova@nidm.cz a taktéž v kopii na adresu eva.hampejsova@msmt.cz.

Vzor přihlášky:

Přihláška na seminář dne :  15.9.2010
Jméno a přijmení :
Název NNO:
Adresa NNO:
e-mail:
telefon:

Vzhledem k tomu, že metodika státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011-2015 je nově zpracovaným dokumentem, doporučujeme seznámit se před konáním semináře s jeho zněním, který je k dispozici na stránkách MŠMT ( titulní strana odboru mládeže MŠMT, webové stránky NIDM - titulní strana).