čtvrtek 18. února 2010

Konference participace


JRDM pořádala dne 27. ledna 2010 v rámci projektu 4 Regions 4 Youth mezinárodní konferenci o participaci mládeže. Mezi účastníky byli nejen experti a odborníci na tuto problematiku, ale i děti a teenagři ze čtyř partnerských krajů - Jihomoravský, Zlínský, Trnavský a Trenčínský.

Programovou náplní pro tyto děti byly workshopy na následující témata:
  • životní prostředí
  • informace a volný čas
  • kultura a život v obci
Zatímco mládež pilně pracovala na těchto úkolech, v hlavním sále probíhala odborná část konference, na které vystoupili kromě expertů a odborníků i významní hosté jak z MŠMT ČR, tak i ze zahraničních organizací.
V poslední části konference vystoupili dětští zástupci, kteří odborné části publika představili výstupy z daných workshopů.
Více informací o těchto workshopech, vč. jejich výstupů, bude zveřejněno v nejbližší budoucnosti.